How does it work

1. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van App en/of Website, zoals het publiceren of bekijken van een Advertentie.

2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, of via een digitaal account zoals bijvoorbeeld Google/Apple. Met behulp van Social media accounts zal in de toekomst ook mogelijk zijn.

3. Wanneer een Gebruiker zich op App en/of Website registreert, dient deze zijn/haar voor en achternaam (pseudoniem), e-mailadres in te voeren zodat de App en/of Website de Gebruiker elk
keer wanneer hij/zij de App en/of Website bezoekt kan herkennen.
a. De eerste keer ontvangt een Gebruiker een OTP (One Time Pasword) op het ingevoerde email adres. Met deze unieke code kan de registratie worden voltooid.
b. Na de registratie dient de gebruiker onder “mijn profiel” zijn/haar profielgegevens aan te vullen Ook wanneer de Gebruiker bij de registratie op de App en/of Website zijn/haar achternaam en voornaam heeft opgegeven, zien de andere Gebruikers alleen de gebruikersnaam (het pseudoniem) van de Gebruiker. Deze kan afwijken van zijn/haar achternaam en voornaam. Julia kan voor beveiligingsdoeleinden verzoeken om bepaalde bevestigingen te maken over het account. Zulke bevestigingen kunnen onder meer bestaan aan het koppelen van uw Apple, Google of ander account van een derde partij; het bevestigen van een telefoonnummer; bewijs van eigenaar van een credit card; het geven van een verificatiecode of andere bevestiging die Julia naar eigen inzicht kan introduceren.

4. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

5. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden.

6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Julia via het contactformulier. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

7. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de App en/of Website.

ADVERTENTIES
1. Elke gebruiker kan een onbeperkt aantal advertenties plaatsen.

2. Onder mijn advertenties zie je een overzicht van jouw gemaakte advertenties en kun je deze beheren. Hier kun je o.a. :
- Advertenties boosten tegen betaling naar een toppositie in die categorie met de Button “Krijg meer weergaven” (nog niet actief). Hier zie je dan een overzicht van de boost mogelijkheden.
- Advertenties delen op je Social media of via whatsapp (tip!, doe dit altijd voor meer bereik) Hiervoor moet je je advertentie bekijken als een klant. Klik linksboven op de advertentie op de tekst
“Bekijk als klant” en kies vervolgens met de “share” button op welke andere platformen je het wilt delen.


3. Wil je meer dan 5 advertenties per maand plaatsen dan kun je het aantal uitbreiden door een pakket aan te schaffen. We hebben een Silver, Gold en Platinum pakket. Klik hier voor de pakketten (Dit is nog niet actief).