Privacy Policy

De persoonsgegevens die gebruiker achterlaat op Julia worden alleen gebruikt door Julia om contact met je op te nemen en in contact te blijven over diensten waarin je interesse hebt of gebruik van maakt. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Deze gegevens worden niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Voor zover er nieuwsbrieven worden verzonden dien je jezelf hiervoor apart aan te melden. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden, zonder jouw instemming. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Afhankelijk van de dienstverlening zijn hiervoor maximale bewaartermijnen vastgesteld. Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Je kan tevens verzoeken om persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen naar een derde of te vernietigen. In de regel zullen wij dit doen, binnen 4 weken na je verzoek, behalve als er gegronde redenen zijn om hieraan geen gehoor te geven. Hierover word je dan geïnformeerd.

Julia doet via haar App en/of Website aan data-analyses om haar dienstverlening te kunnen verbeteren. Hier kan zij eventueel gerichte reclame-uitingen op basis van persoonsgegevens en voorkeuren zoals zoekopdrachten aan gebruiker presenteren. De App en/of Website voldoen aan de relevante veiligheidsstandaarden. De website beschikt over een SSL certificaat; hierdoor worden data tussen de browser en server versleuteld waardoor gegevens niet door derden meegelezen of aangepast kunnen worden. Op deze wijze waarborgen wij een veilige omgang van met jouw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wil je meer informatie, persoonsgegevens laten wijzigen dan horen wij dat graag via het Contact Formulier.